BREUKEN

BREUKEN brengt werk bijeen van vier beeldend kunstenaars: Caren van Herwaarden, Karin Peulen, Anne Semler en Elizabeth de Vaal.

Caren van Herwaarden studeerde aan de AKI in Enschede, tegenwoordig ArtEZ (eindexamen 1986) en de Rijksakademie in Amsterdam. Zij maakt monumentale aquarellen, tekeningen, ruimtelijke collages. ‘… Van Herwaardens tekeningen en collages reiken en raken diep. Dwars door de terughoudendheid van de voorstelling heen trekt zij ons naar de kern van basale emoties, waar eenzaamheid en angst, liefde en geborgenheid om voorrang strijden…’ – Meta Knol, directeur van Museum De Lakenhal in Leiden.

Karin Peulen studeerde aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht (eindexamen 1992)  en de Universitat de bellas artes in Barcelona. Ze is is tutor aan Maastricht Academy of Fine Arts. Zij gebruikt de natuur als insteek van haar werk; kunst en natuur vloeien experimenteel samen. In doorlopende projecten laat zij zien hoe herinneringen en natuurbeelden elkaar beïnvloeden. In Breuken toont zij o.a. werk dat is voortgekomen uit een experiment met gekleurde dekblokken die door de rammen in een schaapskudde werden gedragen en een rijk geschakeerd kleurenpalet aanbrachten op de ooien.

Anne Semler studeerde aan de Academie voor Beelden Kunst in Arnhem, tegenwoordig ArtEZ (eindexamen 1970). Haar werk roept een verstilde, even persoonlijke als universele wereld op die doet vermoeden dat de kunstenaar een sterk visuele herinnering aan haar jeugd heeft. Zij groeide op in een bijzonder natuurgebied op de Veluwe. Zonder sentiment en met een heldere blik wikt en weegt zij wat er bruikbaar is voor een tekening. Zo sprokkelt Anne Semler als een soort schatgraver in de archieven van de geest. Zij tekent dieren en mensen, maar afgewend van de toeschouwer.

Elizabeth de Vaal kreeg haar opleiding aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam (eindexamen 1975) en De Ateliers. Momenteel maakt zij klein werk, gouache/potlood/inkt op papier. Meestal werkt zij in series naar aanleiding van een voor haar ingrijpende gebeurtenis, die zelf buiten beeld blijft maar wel de aanzet vormt voor een zoektocht om een allesomvattend werk te maken. De zoektocht is het proces, de serie werken vormt de neerslag.